Geoportal Powiatu Gorzowskiego
Wysoki kontrast, duże litery
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ POWIATU GORZOWSKIEGO

Projekt numer RPLB.01.03.00-08.023/14 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Priorytet I "Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu", Działanie 1.3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego".

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Gorzowskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Gorzowskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Gorzowskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Gorzowski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Geoportal Powiatu Gorzowskiego służy również do internetowego zgłaszania prac geodezyjnych, udostępniania i pobierania danych niezbędnych do wykonania prac, wnoszenia należnych opłat drogą internetową, za udostępnione dane i za uwierzytelnienie materiałów dla zamawiającego.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Kontakt z adminem : podgik@powiatgorzowski.pl
GEOPORTAL - tryb publiczny
Zamawianie materiałów zasobu oraz wnioski ZUD
Formularze Komunikaty PODGiK
Zaloguj do e-usług Uzyskaj dostęp do e-usług
Dostęp w trybie chronionym