Informacja katastralna powiatu gorzowskiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
Mapa topograficzna
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Działki
Numery działek
Budynki
Adresy
Drogi
Osnowa pozioma
Osnowa pozioma - punkty
Osnowa pozioma - numery
Osnowa wysokościowa
Osnowa wysokościowa - punkty
Osnowa wys. - numery

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg