Informacja katastralna powiatu gorzowskiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
Mapa topograficzna
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Działki
Numery działek
Budynki
Adresy
Drogi
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Gmina Kłodawa
Santocko(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Santocko dz. nr 615(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Santocko dz. nr 616(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Santocko dz. nr 218/* (test) >Legenda<  >Tekst planu<
Santocko dz. 225/4L (test) >Legenda<  >Tekst planu<
Santocko rejon ul. Sosnowej (test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - j.Kłodawskie(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Gorzowska(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - Os. Marzeń(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - Os. Za Jeziorem(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Gorzowska (dz. 600/11-600/16)(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Polna(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Gorzowska (dz.2/47-2/60)(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Chabrowa(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Brzozowa(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Gorzowska, Skrajna,Brzoskwiniowa(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Flisacka(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Letnia, Promykowa(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Poziomkowa(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Zacisze(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Gruszowa, Orzechowa, Brzoskwiniowa(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Różana, Szkolna(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Gorzowska (dz. 19/2-19/4)(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Gorzowska (dz. 22)(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Kłodawa - ul. Wojcieszycka )dz. 27/65)(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Rybakowo - ul. Sosnowa,Łąkowa (test) >Legenda<  >Tekst planu<
Mironice(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Chwalęcice - ul.Lipowa (test) >Legenda<  >Tekst planu<
Chwalęcice rejon ul. Łąkowa (test) >Legenda<  >Tekst planu<
Chwalęcice rejon ul. Lipowa (test) >Legenda<  >Tekst planu<
Chwalęcice rejon ul. Konwaliowa, Rumiankowa (test) >Legenda<  >Tekst planu<
Chwalęcice rejon ul. Kasztanowa (test) >Legenda<  >Tekst planu<
Wojcieszyce - rz. Srebrna (test) >Legenda<  >Tekst planu<
Różanki - Ośrodek nad j.Nierzym(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Gmina Santok
Wawrów(test) >Legenda<  >Tekst planu<
Osnowa pozioma
Osnowa pozioma - punkty
Osnowa pozioma - numery
Osnowa wysokościowa
Osnowa wysokościowa - punkty
Osnowa wys. - numery

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg