Geoportal powiatu gorzowskiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu
Legenda – znaki kartograficzne
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
Mapa topograficzna
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Działki
Numery działek
Klasoużytki
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Adresy
Drogi
GESUT
siec_wodociagowa
siec_kanalizacyjna
siec_gazowa
siec_c.o.
siec_elektroenergetyczna
siec_teletechniczna
GESUT-sieci_projektowane
BDOT500
BDSOG - Osnowa pozioma
BDSOG - Osnowa pozioma - punkty
BDSOG - Osnowa pozioma - numery
BDSOG - Osnowa wysokościowa
BDSOG - Osnowa wysokościowa - punkty
BDSOG - Osnowa wys. - numery

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg