Geoportal powiatu gorzowskiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu
Legenda – znaki kartograficzne
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa GUGiK
NMT-cieniowanie
Mapa topograficzna
Ortofotomapa
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Działki
Numery działek
Klasoużytki
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Adresy
Uzbrojenie
Sieć ciepłownicza
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć niezidentyfikowana
Sieć specjalna
Sieci projektowane
Urządzenia
Sytuacja
Rzeźba
BDSOG - Osnowa pozioma
BDSOG - Osnowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg